પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મટેરિયલ

આ પેજ પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટેનું  સ્ટડી મટેરિયલ મુકેલ છે. જેને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ અનુસરો :

  1. જે તે મટેરિયલ સામે આપેલ “Download Now” લખાણ પર ક્લિક કરો.
  2. ત્યારબાદ નવું પેજ ખુલશે, જેના પર 10 સેકન્ડ રાહ જુઓ અને ત્યારબાદ “” બટન પર ક્લિક કરો.
  3. ત્યારપછી “” બટન પર ક્લિક કરો એટલે તરત જ PDF ડાઉનલોડ થવા લાગશે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની બિલકુલ ફ્રી માં ઓનલાઈન તૈયારી કરવા માટે અત્યારે જ WhatsApp, Telegram કે Instagram ના માધ્યમથી અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમારી સાથે જોડવા નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે વિષય મુજબ મટેરિયલ

વિષય નું નામડાઉનલોડ લિંક
ભારતનું બંધારણDownlod Now
ગુજરાતની ભૂગોળDownlod Now 
ગુજરાતનો ઈતિહાસDownlod Now 
વર્તમાન પ્રવાહોDownlod Now
વિજ્ઞાનDownlod Now 
કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનDownlod Now 
મેન્ટલ એબિલીટી (તાર્કિક)Downlod Now 
મનો વિજ્ઞાનDownlod Now 
કાયદો અને વ્યવસ્થાDownlod Now 
Criminal Procedure Code, 1973 (Primary level)Downlod Now 
Indian Penal Code, 1860 (Primary Level)Downlod Now 
Indian Evidence Act, 1872Downlod Now

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ની પરીક્ષાના જુના પેપર

વિષય નું નામ ડાઉનલોડ લિંક
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2016 Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2015 Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2012 Downlod Now
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2012 Downlod Now
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2012 Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2012 Downlod Now
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર 2012 Downlod Now

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર

વિષય નું નામડાઉનલોડ લિંક
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 1Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 2Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 3Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 4Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 5Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 6Downlod Now 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડેલ પેપર 7Downlod Now

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નું આ મટેરિયલ તમારા બધા મિત્રો ને Share કરો, Share કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Rate આપો :
5/5