ગુજરાતી વ્યાકરણ PDF (Gujarati Vyakaran)

આ પેજ પર ગુજરાતી વ્યાકરણ વિષયનું સ્ટડી મટેરિયલ મુકેલ છે. જેને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ અનુસરો :

  1. જે તે મટેરિયલ સામે આપેલ “Download” લખાણ પર ક્લિક કરો.
  2. ત્યારબાદ નવું પેજ ખુલશે, જેના પર 10 સેકન્ડ રાહ જુઓ અને ત્યારબાદ “” બટન પર ક્લિક કરો.
  3. ત્યારપછી “” બટન પર ક્લિક કરો એટલે તરત જ PDF ડાઉનલોડ થવા લાગશે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની બિલકુલ ફ્રી માં ઓનલાઈન તૈયારી કરવા માટે અત્યારે જ WhatsApp, Telegram કે Instagram ના માધ્યમથી અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમારી સાથે જોડવા નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

ગુજરાતી વ્યાકરણ વિષય નું મટેરિયલ

PDF નું નામડાઉનલોડ લિંક
Bhasha Gaurav Book PDFDownload
Bhasha Vivek Book PDFDownload
Gujarati Bhasha Saundary Book PDFDownload
Gujarati Grammar PDF 1Download
Gujarati Grammar PDF 2Download
Gujarati Vyakaran PDF 3Download
Gujarati to English Admini Dictionary PDFDownload
Gujarati to Gujarati Shabdkosh PDFDownload
Jodani Niyamo PDFDownload
Rudhiprayog kahevat PDFDownload
Gujarati Grammar Imp Que AnsDownload
Gujarati Vyakaran ParichayDownload
Gujarati Grammar Anamika AcademyDownload
Gujarati Grammar BookDownload
Rudhiprayog ane Kahevat SangrahDownload
Gujarati Grammar Astha AcademyDownload
SangnaDownload
Gujarati Vyakaran Short NotesDownload
Royal career Academy PDFDownload
Anamika Academy PDFDownload
Praful Gadhvi SIR PDFDownload
Guj material PDFDownload
Maru Gujarat PDFDownload
Guj To Guj Sabdakosh PDFDownload
Rudhiprayog and Kahevat PDFDownload
Gyan Sakti Academy PDFDownload
Gujarat Government BookDownload
KaushikBhai Parmar NotesDownload
Gujarati Vyakaran World in BoxDownload
Dr. B C Rathod sir & Pratibha Mem Book PDFDownload
Om classes PDFDownload
Chhand PDF (Aravbhai Rathod Notes)Download
Sandhi PDF (Aravbhai Rathod Notes)Download
Alankar (Aravbhai Rathod Notes)Download
Shabda samuh mate ek shabda (Aravbhai Rathod Notes)Download
Jodani na niyamo (Aravbhai Rathod Notes)Download
Samas (Aravbhai Rathod Notes)Download
Sandhi na niyamo (Aravbhai Rathod Notes)Download
Sahitya swarupo (Aravbhai Rathod Notes)Download
Aravbhai Rathod NotesDownload
કૃદન્ત – હરિભાઈ પટેલDownload
અલંકાર – હરિભાઈ પટેલDownload
નિપાત – હરિભાઈ પટેલDownload
Vishalbhai Jamaliya Gujarati Vyakaran NotesDownload
Gujarati KahevatoDownload
Astha Academy Gujarati VyakaranDownload
આ પણ જુઓ :
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે સ્પેશીયલ મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્લિક કરો

અન્ય વિષય નું મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરો.

જે તે વિષયનું મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે વિષયના નામ પર ક્લિક કરો :

ભારતનું બંધારણભૂગોળઅર્થ શાસ્ત્ર
ગુજરાતનો સંસ્કૃતિક વરસોકોમ્પ્યુટર જ્ઞાનગણિત
ગુજરાતનો ઈતિહાસમેન્ટલ એબિલીટી (તાર્કિક)ગુજરાતી સાહિત્ય
વર્તમાન પ્રવાહોજાહેર વહીવટગુજરાત ના જીલ્લા
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીપંચાયતી રાજપર્યાવરણ
આ પણ જુઓ :
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે સ્પેશીયલ મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્લિક કરો

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ મુજબ મટેરિયલ

જે તે પરીક્ષાનું મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે પરીક્ષાના નામ પર ક્લિક કરો :

પોલીસ કોન્સ્ટેબલGSRTC કંડકટર
બિન સચિવાલય ક્લાર્કSSC
GPSCજુનીયર ક્લાર્ક
તલાટી કમ મંત્રીTAT, TET, HTAT
વન રક્ક્ષકઅન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ

ગુજરાતી વ્યાકરણ વિષયનું આ મટેરિયલ તમારા બધા મિત્રો ને Share કરો, Share કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Rate આપો :
5/5