વન રક્ષક મટેરિયલ

આ પેજ પર વન રક્ષક માટેનું  સ્ટડી મટેરિયલ મુકેલ છે. જેને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ અનુસરો :

  1. જે તે મટેરિયલ સામે આપેલ “Download Now” લખાણ પર ક્લિક કરો.
  2. ત્યારબાદ નવું પેજ ખુલશે, જેના પર 10 સેકન્ડ રાહ જુઓ અને ત્યારબાદ “” બટન પર ક્લિક કરો.
  3. ત્યારપછી “” બટન પર ક્લિક કરો એટલે તરત જ PDF ડાઉનલોડ થવા લાગશે.
  4. જો તમે તે વિષય ના વધુ PDF ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોવ તો તેની સામે રહેલ “Click Here” બટન પર ક્લિક કરો.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની બિલકુલ ફ્રી માં ઓનલાઈન તૈયારી કરવા માટે અત્યારે જ WhatsApp, Telegram કે Instagram ના માધ્યમથી અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અમારી સાથે જોડવા નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

વન રક્ષક માટે વિષય મુજબ મટેરિયલ

વિષય નું નામ ડાઉનલોડ લિંક વધુ મટેરિયલ
જનરલ નોલેજ Downlod Now Click Here
ગણિત Downlod Now Click Here
ગુજરાતી સાહિત્ય Downlod Now Click Here
ગુજરાતી વ્યાકરણ Downlod Now Click Here
પર્યાવરણ Downlod Now
Click Here
આ પણ જુઓ :
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે સ્પેશીયલ મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્લિક કરો

વન રક્ષક ની પરીક્ષાના જુના પેપર

વિષય નું નામડાઉનલોડ લિંક
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
વન રક્ષક પેપર 2012Downlod Now
આ પણ જુઓ :
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે સ્પેશીયલ મટેરિયલ ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહી ક્લિક કરો

વન રક્ષક મોડેલ પેપર

વિષય નું નામડાઉનલોડ લિંક
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now
વન રક્ષક મોડેલ પેપર 1Downlod Now

 

વન રક્ષક નું આ મટેરિયલ તમારા બધા મિત્રો ને Share કરો, Share કરવા માટે નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Rate આપો :
5/5